BODOČI ŠESTOŠOLCI!

Želimo vam lepe in brezskrbne počitnice.

Spočijte se, naberite novih moči, stkite kakšno novo prijateljstvo in se polni zagona za nove šolske uspehe vrnite septembra v šolske klopi.

bivše  razredničarke